Quản Lý – Cho Thuê Tài Sản

Giai đoạn I: Tư Vấn Phát Triển Giai đoạn II: Tiền Khai Trương & Khai Trương Giai đoạn III: Quản Lý Vận Hành
1. Báo cáo thị trường cơ bản
a) Phân tích thị trường
b) Mô hình phát triển cơ bản
c) Định vị Tòa nhà

2. Mô hình thiết kế cơ bản

a) Đánh giá Master Plan
b) Mô hình nội thất cơ bản
c) Mô hình hệ thống ánh sáng
cơ bản (Bên trong – ngoài)

3. Kế hoạch bố trí mặt bằng Tầng

4. Kế hoạch hệ thống kỹ thuật

5. Dự toán Doanh số/Chi phí cơ bản  

1. Kế hoạch tiếp thị
a) Bộ tài liệu tiếp thị
b) Kế hoạch tiếp thị
c) Các quy trình kết hợp

2. Kế hoạch bán hàng
a) Bảng vẽ mặt bằng chi tiết
b) Bộ tài liệu bán hàng
c) Khách hàng mục tiêu
d) Xây dựng đội ngũ kinh doanh

3. Khai trương Tòa nhà
a) Chuẩn bị kế hoạch khai trương
b) Tổ chức sự kiện khai trương 

1. Điều hành
a) Quản lý hoạt động hàng ngày
b) Quản lý – bảo trì hệ thống – thiết bị
c) Quản lý hiệu quả chi phí tiện ích sử dụng

2. Cho thuê/ Hợp đồng
a) Hổ trợ/ Giám sát cho thuê
b) Công việc kế toán – pháp lý
c) Các vấn đề khác liên quan

3. Hoạch định
a) Kế hoạch kinh doanh định kỳ
b) Ngân sách hoạt động