Tư Vấn Quản Lý Bán Lẻ

Giai đoạn I: Tư Vấn Phát Triển Giai đoạn II: Tiền Khai Trương & Khai Trương Giai đoạn III: Quản Lý Vận Hành
1. Báo cáo thị trường cơ bản
a) Phân tích thị trường
b) Mô hình phát triển cơ bản
c) Định vị Trung tâm

2. Mô hình thiết kế cơ bản
a) Thiết kế tổng thể
b) Đánh giá Master Plan
c) Mô hình nội thất cơ bản
d) Mô hình hệ thống ánh sáng
cơ bản (Bên trong – ngoài)

3. Kế hoạch phân Khu/Tầng
a) Mô hình bố trí mặt bằng
b) Mô hình hàng hoá cơ bản

4. Dự toán Doanh số/Chi phí cơ bản

1. Mô hình thiết kế cụ thể
a) Bản vẽ nội thất
b) Bản vẽ hệ thống ánh sáng
c) Kế hoạch bày trí & hành động
(Bày trí theo tiêu chuẩn)

2. Bố trí mặt bằng Tầng cố định
a) Kế hoạch chi tiết
b) Kế hoạch sắp xếp hàng hoá
c) Tìm kiếm Khách hàng

3. Khai trương
a) Chuẩn bị / ký kết hợp đồng thuê
b) Tuyển dụng Nhân sự
c) Đào tạo Nhân sự
d) Thiết lập các hệ thống
e) Chuẩn bị kế hoạch Khai trương

1. Điều hành
a) Bảo đảm tỷ lệ mặt bằng thuê
b) Giám sát hoạt động kinh doanh
c) Quản lý đội ngũ Nhân sự/Tài sản 

2. Doanh số
a) Quản lý / Đánh giá doanh số
b) Quyết toán với Gian hàng
c) Báo cáo/phân tích doanh số

3. Hoạch định
a) Chương trình Marketing/ Khuyến mại
b) Kế hoạch kinh doanh định kỳ
c) Kế hoạch hoạt động/thay đổi định kỳ

4. Gia tăng giá trị tài sản