SÀI GÒN ASSET HỌP TRÌNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM OCOP VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HUYỆN NINH HẢI – NINH THUẬN

THẢO LUẬN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM OCOP VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HUYỆN NINH HẢI – NINH THUẬN

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Từ tháng 1 đến háng 3/2022, Công ty Sài Gòn Asset phối hợp cùng TT PTNN-SU thuộc trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM đã có nhiều chuyến thăm và làm việc cùng lãnh đạo huyện ủy Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận để phát triển sản phẩm OCOP và du lịch tại đây.

Đứng trước cơ hội phát triển đầy thách thức này, Công ty Saigon Asset họp trình bày với Huyện Uỷ, UBND huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận về Kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP và Dịch vụ du lịch tại Huyện Ninh Hải. Các cuộc họp trao đổi diễn ra thường xuyên nhằm tìm ra hướng phát triển sản phẩm, đẩy mạnh tiêu dùng, đưa các sản phẩm OCOP đặc biệt của Ninh Hải – Ninh Thuận đến tay người tiêu dùng. Đồng thời đưa ra các chương trình, dự án kết hợp phát triển OCOP gắn với phát triển du lịch địa phương, tận dụng tối đa nguồn lực.

Hình ảnh tham khảo dự án, thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. 

Tổng hợp: Saigonasset